De kat van freud

Quote Freud: "Time spent with cats is never wasted"

ik weet precies hoe je je voelt - empathie - de kat van Freud

.

Empathie – de mogelijkheid om je in anderen in te leven – is een wezenlijk onderdeel van onze dagelijkse interactie met vrienden, familie, collega’s en ook onbekenden. Zonder empathie zou de wereld er een stuk grimmiger uitzien.

.

Daarom zijn de bevindingen van Mischkowski en zijn collega’s ook enigszins verontrustend. Zij vonden in hun onderzoeken namelijk dat het gebruik van paracetamol niet alleen ertoe leidt dat je zélf minder pijn ervaart, het onderdrukt óók het inlevingsvermogen.

.

In één van hun experimenten kreeg de ene helft van de proefpersonen een drankje met 1000 mg paracetamol, de andere helft een placebo. Vervolgens kregen zij enkele verhalen te lezen waarin iemand pijn had. Dit kon fysieke pijn zijn (een snijwond oplopen, de vinger tussen een deur krijgen, het scheenbeen schrapen, blootsvoets op een spijker gaan staan) of sociale pijn (een vader die overlijdt, falen voor een toelatingsexamen, afkeuring ontvangen na een slechte sportprestatie, per ongeluk horen hoe mensen slecht over je praten). Uit de resultaten kwam naar voren dat de groep die paracetamol had ingenomen de pijn van de ander als minder heftig inschatte dan de placebogroep.

.

Nu is het interessant om te onderzoeken of proefpersonen ook minder empathie kunnen opbrengen als zij de pijn zélf ondergaan hebben. Daartoe kregen zij 2 seconden een heel hard geluid te horen (75 tot 105 decibel), waarbij zij niet alleen moesten aangeven hoe (on)plezierig zij dat zelf vonden, maar ook hoeveel pijn dat geluid zou doen bij één van de andere proefpersonen. Het bleek dat de paracetamol niet enkel de pijn bij henzelf verminderde, maar óók dat zij (hierdoor) meenden dat het geluid voor anderen niet zo hinderlijk was in vergelijking tot de placebogroep.

.

Tot slot leverde een ander experiment waarin sociale pijn centraal stond (er werd een situatie gecreëerd waarin proefpersonen getuige waren van hoe iemand werd afgewezen) gelijksoortige resultaten op: de proefpersonen die paracetamol hadden geslikt, maakten zich aanzienlijk minder druk over de gevoelens van een afgewezen persoon.

.

Dus de volgende keer bij pijn, toch maar eerst die rekensom proberen?

.

Referentie:

From painkiller to empathy killer: acetaminophen (paracetamol) reduces empathy for pain. Mischkowski, D., Crocker, J. & Way, B. M. Social Cognitive and Affective Neuroscience (2016). Vol. 11 (9), 1345 – 1353. https://academic.oup.com/scan/article-lookup/doi/10.1093/scan/nsw057

Je online coach